Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện: Được hưởng lương hưu bằng 45% thu nhập

bhxh_tu_nguyen.gifThủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 190/2007/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) về BHXH tự nguyện.

Theo đó, điều kiện để hưởng lương hưu của người đóng BHXH tự nguyện giống như bắt buộc (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đủ 20 năm đóng BHXH). Tuy nhiên, người tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, trong đó đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 2 điều 26 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hoặc khoản 2 điều 29 Nghị định số 62/2007/NĐ-CP. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện mà trước đó đã có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc đủ 20 năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, được hưởng lương hưu với mức thấp hơn khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại điều 27 Nghị định 152 hoặc điều 30 Nghị định 68.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 5 năm so với quy định, kể cả những người đã có đủ từ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên mà chưa nhận BHXH một lần, nếu có nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện thì được đóng tiếp cho đến khi đủ 20 năm.

Mức lương hưu hằng tháng của người đủ điều kiện hưởng lương được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập hằng tháng đóng BHXH hoặc mức bình quân tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2% đối với nam, 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Theo hướng dẫn của Nghị định 190/2007/NĐ-CP, người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH mà chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc chưa nhận BHXH một lần thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất bằng mức lương tối thiểu chung, cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Mức đóng hằng tháng BHXH tự nguyện được tính: Mức đóng hằng tháng = phần trăm (%) đóng BHXH tự nguyện x mức thu nhập tháng mà người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Tỉ lệ % đóng BHXH tự nguyện được quy định: Từ tháng 1-2008 đến tháng 12-2009, bằng 16%; từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2011, bằng 18%; từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2013, bằng 20%; từ tháng 1-2014 trở đi, bằng 22%.

Thời điểm được hưởng lương hưu là tháng liền kề sau tháng tổ chức BHXH nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người tham gia đóng BHXH đủ điều kiện hưởng lương hưu.

( Theo Người Lao động )

 

Comments are closed.