Tham gia bảo hiểm thất nghiệp – an tâm khi mất việc

Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) luôn thực hiện tốt quy định đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, nên công nhân rất yên tâm làm việc, thu nhập bình quân đạt hơn 4,2 triệu đồng/người/tháng. Ảnh: Tiến ĐứcQĐND – Dù đã có hiệu lực từ đầu năm 2009, nhưng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) vẫn đang bộc lộ nhiều vướng mắc từ chính sách và doanh nghiệp sử dụng lao động. Thực tế thực hiện các chính sách về BHTN vẫn còn nhiều vấn đề bất hợp lý. Bên cạnh đó còn nhiều người thất nghiệp chưa được hưởng chế độ là do việc chậm trễ từ phía doanh nghiệp, khiến người thất nghiệp không đủ thủ tục giấy tờ, dẫn đến việc cơ quan BHXH không có cơ sở để giải quyết, gây thiệt thòi cho người lao động.

Theo quy định, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; chấm dứt hợp đồng việc làm theo quy định của pháp luật. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động. Thực tế, người lao động là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động từ đủ 12 tháng đến 36 tháng, hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng việc làm xác định thời hạn từ đủ 12 đến 36 tháng; hợp đồng việc làm không xác định thời hạn đều thuộc đối tượng tham gia BHTN. Một khi đã tham gia BHTN, dù hằng tháng vẫn bị trừ một khoản tiền, nhưng nếu biết nhìn vào lợi ích lâu dài, không quan tâm nhiều đến khoản trừ trước mắt, thì người lao động được bảo đảm nhiều về quyền lợi.
Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhu cầu học nghề được hỗ trợ học nghề thực hiện thông qua các cơ sở dạy nghề. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động bằng mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật dạy nghề. Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức chi phí cao hơn mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp theo quy định của pháp luật thì phần vượt quá mức chi phí học nghề trình độ sơ cấp do người lao động chi trả. Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng nghề và từng người lao động, nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu để được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp

* Người lao động đóng bằng 1% tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN.

* Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những người lao động tham gia BHTN. Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng BHTN theo mức quy định và trích tiền lương, tiền công của từng người lao động để đóng cùng một lúc vào Quỹ BHTN.

* Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN của những người lao động tham gia BHTN và mỗi năm chuyển một lần.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay không ít người người lao động không muốn tham gia BHTN vì tự nhiên mỗi tháng bị trừ thêm một khoản, dù không nhiều nhưng trừ mỗi thứ một ít, “tích tiểu thành đại” cũng là nhiều. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu về quyền lợi, họ đã quyết định tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và nếu có phải nghỉ việc, những người tham gia BHTN an tâm hơn vì sẽ được bảo đảm nhiều quyền lợi. Để đăng ký BHTN, trong thời hạn 7 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm Giới thiệu việc làm nơi đã làm việc trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp (ngày thứ nhất trong thời hạn 7 ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc). Ví dụ: Ngày chấm dứt hợp đồng làm việc của người lao động là ngày 01-10-2010 thì ngày thứ nhất trong thời hạn phải đăng ký thất nghiệp của người lao động là ngày 01-10-2010. Thời hạn cuối cùng để người lao động đăng ký thất nghiệp là ngày 10-10-2010. Có trường hợp người lao động đăng ký thất nghiệp quá 7 ngày, nhưng nhiều nhất không quá 30 ngày kể từ ngày hết hạn đăng ký thất nghiệp được đăng ký thất nghiệp và giải quyết hưởng BHTN trong các trường hợp: Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện hoặc tương đương trở lên; Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, tương đương trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông với trường hợp bị tai nạn giao thông; Do thiên tai, dịch hoặc có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn theo đơn đề nghị của người lao động.

 Lan Hương
www.qdnd.vn

Comments are closed.