Thai sản xin nghỉ nghỉ việc

Cty em có người đang nghỉ thai sản,theo chế độ thì người đó được nghỉ tới hết tháng 7 mới đi làm lại.Nhưng hiện tại thì người đó đang xin nghỉ việc luôn.Các anh chị cho em hỏi,bây giờ cty làm QĐ nghỉ việc cho người đó thì có cần báo giảm lên BH để bảo lưu thất nghiệp không vì hiện tại người đó đang được nghi chế độ thai sản?

Người lao động xin nghỉ việc trong thời gian nghỉ thai sản thì công ty phải ra quyết định nghỉ việc tuy nhiên phải thông báo với người lao động để đăng ký thất nghiệp đồng thời báo giảm mẫu 3a để được bảo lưu kịp thời gian cho người lao động.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.