Thị trường tín dụng co hẹp, các công ty bảo hiểm gặp nhiều khó khăn

dola_resize.jpgKh?ng ho?ng tài chính t?ng, th? tr??ng tín d?ng b? co h?p khi?n cho tình hình kinh t? toàn c?u thêm c?ng th?ng. Theo ?ó, các công ty b?o hi?m cho nh?ng doanh nghi?p phá s?n (DIP) ngày càng r?i vào tình c?nh khó kh?n.

DIP ra đời với mục đích bảo trợ cho các công ty đứng trước nguy cơ phá sản. Sau khi những công ty này làm ăn hiệu quả, họ có thể tiếp cận được các khoản vay tiếp theo – để có thể trả lương cho nhân công.

 

Trải qua hơn 10 năm hoạt động, DIP đã giúp cho hệ thống tiền tệ được lưu thông, bởi đa số các khách hàng của DIP đều là những công ty đang lâm vào tình cảnh khó khăn.

Tuy nhiên trong hoàn cảnh hiện nay, do thị trường tín dụng bị co hẹp, các khoản cho vay của DIP cũng bị hạn chế, trong khi đó nhu cầu của các công ty bị phá sản ngày càng nhiều.

Theo hãng nghiên cứu thị trường AlixPartners, lợi nhuận thu về từ các khoản cho vay của DIP từ 2,5% tăng lên 5% đến 7%, trong khi đó thời gian của các khoản cho vay trong 2 năm đã giảm xuống còn 6 đến 12 tháng. Con số các khoản nợ của người Mỹ với các công ty bảo hiểm này từ 10 tỷ USD đến 12 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức 2 tỷ USD của năm ngoái.

Theo sanotc.com

 

 

Comments are closed.