Thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển nhanh nhất thế giới

ĐCSVN) – Đây là nhận định của Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới RiResearch and Markets tại “Dự báo về Ngành Bảo hiểm của Việt Nam đến năm 2014″ vừa được Công ty này thực hiện.”Dự báo về ngành bảo hiểm của Việt Nam đến năm 2014” công bố ngày 15/6 đánh giá trong vài năm qua, thị trường bảo hiểm của Việt Nam đã đạt tốc độ phát triển hai con số và xu hướng phát triển này có thể sẽ tiếp tục trong vài năm tới.

Cũng theo Công ty này, thị trường bảo hiểm Việt Nam có sự tham gia ngày càng nhiều của các các hãng bảo hiểm quốc tế. Điều này giúp kích thích cạnh tranh thị trường và có lợi cho người tiêu dùng.

RiResearch and Markets cũng dự báo tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường bảo hiểm của Việt Nam sẽ đạt khoảng 22% trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2014. Trong vài năm tới, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ sẽ chiếm thị phần lớn hơn trong toàn bộ thị trường bảo hiểm của Việt Nam.

Được biết, từ ngày 1/7/2011, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm (gọi tắt là Luật Kinh doanh bảo hiểm mới) sẽ có hiệu lực. Theo nhận định chung, với nhiều sửa đổi, bổ sung sắp được thực thi, Luật Kinh doanh bảo hiểm mới sẽ tiếp tục tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, với quy định mở cho nhiều loại hình dịch vụ bảo hiểm…

P.H
www.cpv.org.vn

Comments are closed.