Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Không chỉ có màu hồng

nhan_tho_khong_chi_mau_hong_resize.jpgQuý I/2009 ?ã k?t thúc, ch?a có con s? th?ng kê v? ho?t ??ng c?a các công ty b?o hi?m nhân th?. Nh?ng có nhi?u y?u t? không ?ng h? th? tr??ng nh? thu nh?p c?a ng??i dân gi?m, lãi su?t gi?m…

Những con số tổng kết của cả năm 2008, những nhận định triển vọng của các công ty trên thị trường dường như cho thấy thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục phát triển mạnh, bất chấp các ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài chính thế giới. Tuy nhiên, tình hình thực tế không hẳn là như vậy.

Cả năm 2008, thị trường vẫn tăng trưởng 9,3% về tổng doanh thu phí bảo hiểm (đạt 10.339 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu tăng, nhưng một chỉ tiêu không kém phần quan trọng là số hợp đồng khai thác mới lại giảm so với năm 2007, điều đáng nói là xu hướng giảm thể hiện rất rõ nét.

Nếu như quý I/2008, số lượng hợp đồng khai thác mới vẫn giữ được mức tăng 10 5% so với cùng kỳ năm 2007 thì bắt đầu tư quý II số lượng hợp đồng khai thác mới đã giảm 5,69% so với cùng kỳ và mức giảm ngày càng lớn cho đến cuối năm 2008, quý IV/2008 giảm 27,38% so với cùng kỳ năm 2007. Tính chung cả năm 2008, số lượng hợp đồng khai thác mới giảm 13,71%.

Hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường là Prudential và Bảo Việt Nhân thọ đều giảm số lượng hợp đồng khai thác mới với tỷ lệ 17,23% và 32,14% so với năm 2007. Điểm sáng nhất trên thị trường bảo hiểm nhân thọ năm 2008 là nỗ lực của các doanh nghiệp nâng cao giá trị hợp đồng bảo hiểm. Giá trị bình quân hợp đồng đã tăng từ mức 2,82 triệu đồng/hợp đồng lên mức 3,73 triệu đồng/hợp đồng. Điều này đã giúp các doanh nghiệp bảo hiểm, dù bán được ít hợp đồng mới hơn thì vẫn tăng được doanh thu khai thác mới 13,88% (đạt 059 tỷ đồng).

Một trong những lý do quan trọng là việc triển khai các loại hình sản phẩm mới bảo hiểm liên kết đầu tư với giá trị hợp đồng bình quân đạt tới 5,35 triệu đồng/hợp đồng. Tổng cộng đã có 67.977 hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư được bán với tổng giá trị 364 tỷ đồng, chiếm tổng cộng 12.31% số hợp đồng và 17,67% tổng doanh thu khai thác mới.

Trong hoàn cảnh chịu nhiều tác động như lạm phát cao và lãi suất tiền gửi tăng đột biến, tăng trưởng doanh thu khai thác mới của các doanh nghiệp bảo hiểm là khá tích cực. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bảo hiểm không tránh khỏi “cơn bão tài chính” khi đầu tư. Lợi nhuận thu về từ hoạt động đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ trong năm 2008 đạt 11,01%, thấp hơn khá nhiều mức 17.27% của năm 2007. Cũng là dễ hiểu khi lãi từ đầu tư chứng khoán đóng vai trò khá lớn trong năm.

Trong năm 2008, đa số công ty bảo hiểm nhân thọ đều giảm tỷ lệ đầu tư vào chứng khoán và góp vốn. Những doanh nghiệp như Daiichi Life và ACE Life đạt hiệu quả đầu tư cao nhất thị trường (13,88% và 12.89%) đều không thực hiện đầu tư vào cổ phiếu mà tập trung vào tiền gửi ngân hàng và trái phiếu. Trái lại, Manulife tăng tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu, góp vốn từ 3% năm 2007 lên 6% trong năm 2008 dẫn tới tỷ suất đầu tư chỉ là 8,06%.

Trao đổi với ĐTCK, ông Takashi Fujii, Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm Daiichi thừa nhận kinh doanh trái phiếu đóng góp tới 70-80% lợi nhuận đầu tư cho công ty trong năm 2008.

Quý I/2009 đã kết thúc, chưa có con số thống kê về hoạt động của các công ty bảo hiểm nhân thọ nên chưa ai có thể khẳng định xu hướng giảm số lượng hợp đồng khai thác mới đã kết thúc hay chưa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố không ủng hộ cho thị trường như thu nhập của người dân dành để tham gia bảo hiểm nhân thọ có thể sẽ giảm, lãi suất tiết kiệm giảm, kinh doanh trái phiếu không còn dễ dàng như năm 2008… Bức tranh không chỉ có màu hồng.

Theo Sanotc.com

 

Comments are closed.