Thị trường bảo hiểm nhân thọ: Bao giờ “đến hồi thái lai”?

Th? tr??ng b?o hi?m nhân th? (BHNT) ti?p t?c b??c vào n?m th? 3 s?t gi?m liên ti?p. M?t s? chuyên gia nh?n ??nh, trong n?m 2006 và c? 2007 này, m?t l??ng ti?n không nh? r? h??ng vào th? tr??ng ch?ng khoán thay vì ch?y vào các h?p ??ng b?o hi?m khi?n cho th? tr??ng này ti?p t?c không sáng s?a. Tuy nhiên, ng??c l?i v?i nh?ng nh?n ??nh ?ó, v?n có quan ?i?m cho r?ng th? tr??ng này ?ang h?i ph?c.

Tổng hợp số liệu báo cáo tổng kết năm 2006 của Hiệp hội bảo hiểm vừa công bố và số liệu của một số công ty nghiên cứu độc lập, chỉ số APE (phí bảo hiểm quy năm) của toàn thị trường tiếp tục giảm từ 3% – 3,5%. Nếu so với năm 2005, APE của Prudential, công ty có thị phần lớn nhất hiện nay tại Việt Nam, giảm 15%, mất 6% thị phần.

Còn AIA mới là công ty có chỉ số APE giảm thê thảm nhất: -32% so với năm trước. Manulife tiếp tục có mức tăng trưởng âm tuy có khá hơn: -9% so với -47% năm 2005 và -36% năm 2004. Bảo Việt có mức tăng trưởng khá so với năm 2005, 7%, thị phần nở ra thêm 3%.

Riêng gương mặt mới tham gia thị trường là ACE Life có mức tăng trưởng ngoạn mục: gần 1.108%. Một công ty khác rất mới là Dai-ichi, công ty của Nhật vừa mua lại toàn bộ liên doanh Bảo Minh CMG, có mức tăng trưởng 14% xét về doanh thu hợp đồng mới, thị phần tăng 9% so với 5% của năm trước.

Xét về tổng doanh thu phí bảo hiểm, AIA và Manulife tiếp tục có tốc độ tăng trưởng âm (khoảng dưới 1%). Mặc dù Prudential có mức tăng chỉ 5%, nhưng vẫn giữ vị trí số 1 về thị phần, chiếm 41,6%. Bảo Việt chỉ tăng 1,1%, nhưng được xếp thứ 2 về thị phần, chiếm 36,5%…

Một chỉ số khác nữa cho thấy diện mạo thị trường bảo hiểm nhân thọ không sáng sủa là lực lượng đại lý bị thu hẹp đến 31% so với năm 2005. Bên cạnh đó số hồ sơ đại lý đăng ký mới cũng giảm đến 42%.

Có lẽ chỉ số duy nhất mang nghĩa tích cực là doanh thu phí từ những sản phẩm tổng hợp. Chẳng hạn, sản phẩm “Bảo hiểm trọn đời” đem lại doanh số 77 tỉ đồng năm 2006, so với mức 10 tỉ năm 2005 của toàn thị trường. Kết quả này chủ yếu nhờ vào sản phẩm “Bảo hiểm tài chính trọn đời” của ACE Life và “Bảo hiểm trọn đời” của Prudential.

“Tôi không cho rằng thị trường BHNT Việt Nam sẽ đi xuống, càng không có chuyện bão hòa. Nói chính xác là thị trường đang chuyển đổi. Bởi lẽ, trước đây nhiều người không hiểu tới nơi tới chốn nên mua bảo hiểm với mục đích đầu tư. Bây giờ người tiêu dùng đã có cái nhìn đúng hơn về bảo hiểm nên ăn thua là sản phẩm có đáp ứng nhu cầu, có phù hợp với người tiêu dùng địa phương hay không”, ông Lâm Hải Tuấn – Tổng giám đốc ACE Life chia sẻ.

Ông Tuấn cho rằng với tốc độ tăng trưởng của Việt Nam hiện nay, cộng với thu nhập bình quân đầu người được cải thiện, “chiếc bánh BHNT” sẽ tiếp tục nở ra. “Dân số Việt Nam 84 triệu người mà chỉ mới có 6-7 triệu người mua bảo hiểm là quá ít. Tôi tin rằng thị trường sẽ có bước đột phá. Với ACE Life, nếu xét về phí khai thác mới, tôi dự đoán năm nay chúng tôi sẽ tăng hơn gấp 3 lần thị phần hiện nay, chiếm khoảng 10%”.

Hồng Hạnh (Theo Trung Bình-Thanh Niên)

Comments are closed.