Techcombank và BVNT cho vay tiêu dùng trả góp

bao_viet_nhan_tho.jpg(NLĐ)- Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN (Techcombank) và Bảo Việt Nhân thọ (BVNT) ngày 20-11 ký kết thỏa thuận triển khai thêm 2 sản phẩm liên kết ngân hàng-bảo hiểm, là sự kết hợp giữa sản phẩm bảo hiểm “An tâm tiêu dùng” của BVNT kết hợp với sản phẩm “Cho vay tiêu dùng trả góp” và “Cho vay trả góp mua hàng hóa” của Techcombank

Tất cả các khách hàng sử dụng sản phẩm “cho vay tiêu dùng trả góp/sản phẩm”, “cho vay trả góp mua hàng hóa” sẽ được Techcombank mua tặng bảo hiểm “An tâm tiêu dùng” của BVNT. Các khách hàng sẽ bảo đảm được trách nhiệm trả khoản nợ tồn đọng trong trường hợp không may gặp rủi ro (tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn). Khách hàng sẽ nhận được nhiều tiện dụng từ khoản vay tiêu dùng trả góp của mình và bảo hiểm cho khoản vay đó được kết hợp vào một sản phẩm do Techcombank và BVNT thọ cung cấp. Khi xảy ra rủi ro được bảo hiểm, BVNT sẽ thay khách hàng trả dư nợ khoản vay của khách hàng cho Techcombank. Mức chi trả tối đa lên đến 500 triệu đồng

 

Comments are closed.