Techcombank “bắt tay” với Bảo hiểm Bảo Việt

tech-bv.jpgHôm qua (24/1), Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và TCty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) đã ký thỏa thuận hợp tác tổng thể, hình thành một liên kết toàn diện giữa Ngân hàng và Bảo hiểm.

Theo thỏa thuận này, Techcombank sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của Bảo hiểm Bảo Việt, các đơn vị thành viên và khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt.

Ngược lại, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ phối hợp với Techcombank cung cấp các sản phẩm bảo hiểm tới khách hàng của Techcombank.

Cụ thể, Techcombank sẽ tư vấn, giới thiệu Bảo hiểm Bảo Việt làm nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ cho khách hàng của Techcombank, bao gồm các sản phẩm: bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm cháy nổ,… Bảo hiểm Bảo Việt sẽ sử dụng các dịch vụ ngân hàng do Techcombank cung cấp bao gồm: các dịch vụ tài khoản, dịch vụ tiền gửi, thu chi tiền mặt tại chỗ, thu phí bảo hiểm, dịch vụ thẻ và trả lương qua tài khoản, dịch vụ cho vay tín chấp,…

Bên cạnh đó, Techcombank và Bảo hiểm Bảo Việt cũng sẽ mở rộng liên kết, hợp tác đối với các lĩnh vực như marketing, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm liên kết Bancassurance, thực hiện các ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Như vậy, Bảo hiểm Bảo Việt là thành viên thứ hai của Tập đoàn Bảo Việt mà Techcombank liên kết, sau TCty Bảo hiểm nhân thọ (BaoViet Life).

 

Theo Hà Nội Mới

 

Comments are closed.