TCty CP Bảo Minh: Bị kiện ra toà vì bội tín

Cty TNHH một thành viên công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS), thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khởi kiện TCty cổ phần Bảo Minh (Bảo Minh) ra TAND tỉnh Quảng Ngãi vì cho rằng Bảo Minh bội tín, không thực hiện hợp đồng bảo hiểm đóng tàu đối với DQS.Theo hồ sơ vụ án, DQS yêu cầu Bảo Minh phải trả tiền bảo hiểm có giá trị lên tới 4.027.103USD, tương đương với 83.373.113.409VND.


Hợp đồng đã ký…

Vụ việc được tóm tắt như sau: Ngày 30.10.2006, DQS và Bảo Minh ký hợp đồng bảo hiểm đóng tàu số AD0004/07PA003HH. Theo đó, Bảo Minh nhận bảo hiểm mọi rủi ro của người đóng tàu đối với quá trình đóng mới tàu dầu 104.000DWT. Cụ thể đối tượng bảo hiểm là “thân tàu, máy móc và các thiết bị trên tàu… trong quá trình tại xưởng, những cơ sở khác của người đóng tàu, trong quá trình vận chuyển giữa những nơi đó và quá trình hạ thủy tàu, chạy thử tàu…”.

Theo hợp đồng, giá trị bảo hiểm ước tính là 811.131.000.000 đồng. Số tiền bảo hiểm bằng 100% giá trị bảo hiểm. Thời hạn bảo hiểm dự kiến là 24 tháng kể từ ngày 30.12.2006. Tổng phí bảo hiểm cho thời hạn bảo hiểm là 4.773.505.000 VND (đã bao gồm 10% thuế GTGT). Phí gia hạn bảo hiểm: 0,02% số tiền bảo hiểm/tháng. Phí bảo hiểm được thanh toán làm 3 kỳ. Cũng theo hợp đồng bảo hiểm (HĐBH), trong trường hợp xảy ra tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm, Bảo Minh có nghĩa vụ tạm ứng cho DQS 50% giá trị tổn thất ước tính để kịp thời khắc phục thiệt hại.

Thực hiện HĐBH, DQS đã chuyển trả cho Bảo Minh 2.000.000.000 đồng trong tổng số 2.386.752.500 đồng phí bảo hiểm kỳ 1, còn thiếu 386.752.500 đồng. Ngày 31.12.2008, theo yêu cầu của DQS, Bảo Minh đã phát hành bản sửa đổi bổ sung số AD006/06BC003HH/0801 đồng ý với DQS gia hạn hợp đồng bảo hiểm với thời hạn gia hạn từ 00 giờ ngày 31.12. 2008 đến 24 giờ ngày 28.2. 2010. Các điều khoản và điều kiện khác giữ nguyên và không thay đổi.

Ngày 22.1.2009, DQS cũng đã có công văn đề nghị được thanh toán toàn bộ mọi khoản phí còn thiếu của kỳ 1 cũng như phí gia hạn bảo hiểm bổ sung cùng với đợt thanh toán mốc hạ thủy tàu và Bảo Minh không có ý kiến gì. Ngày 2.3. 2009, DQS có công văn số 220 gửi Bảo Minh bảo lưu ý kiến tại công văn 87/DQS-KH về việc thanh toán phí bảo hiểm. Theo đó DQS đã đề nghị thanh toán phí bảo hiểm bổ sung theo lịch biểu sau: 30% phí bổ sung thanh toán vào lúc hạ thuỷ tàu; 30% tiếp theo sẽ thanh toán sau khi bàn giao tàu và 40% còn lại được thanh toán sau khi bàn giao tàu và Bảo Minh cũng không có ý kiến phản hồi.

nhưng không thực hiện

Ngày 28-29.9.2009, cơn bão số 9 đổ bộ vào miền Trung đã đánh hỏng con tàu được bảo hiểm. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, DQS đã thông báo cho Bảo Minh về sự việc. Việc giám định tổn thất sau đó đã được tiến hành và hoàn tất bởi Cty giám định do Bảo Minh chỉ định là Cty Matthiew Daniel. Theo báo cáo kết quả giám định, nguyên nhân gây ra tổn thất cho con tàu là do bão, tổng giá trị thiệt hại ước tính là 4.127.103USD. Căn cứ vào HĐBH, rủi ro bão lụt là thuộc trách nhiệm bảo hiểm và căn cứ vào điều khoản về tạm ứng tiền bồi thường, ngày 9.10.2009 và ngày 29.10.2009, DQS đã có các công văn số 1357 và 450 yêu cầu Bảo Minh tạm ứng 50% giá trị tổn thất ước tính theo quy định tại HĐBH.

Thế nhưng ngày 26.3.2010, Bảo Minh gửi công văn số 669 từ chối trả tiền bảo hiểm và đề nghị thanh toán phí bảo hiểm còn nợ, tổng cộng 4.837.834.330 đồng. Ngày 22.4.2010, DQS đã chuyển khoản số tiền 386.752.500 đồng vào tài khoản của Bảo Minh. Ngày 28.4.2010, Bảo Minh có công văn số 0923 vẫn tiếp tục từ chối gia hạn bảo hiểm và đòi số tiền 1.219.514.128 đồng.

Hai bên cứ công văn đi, công văn lại không bên nào chịu bên nào. DQS thì yêu cầu Bảo Minh phải bồi thường số tiền bảo hiểm theo hợp đồng, Bảo Minh thì cho rằng do DQS không nộp đủ, đúng số tiền phí bảo hiểm nên hợp đồng đã tự động chấm dứt hiệu lực từ 31.1.2009 và từ chối trách nhiệm bồi thường. Chính vì không tìm được tiếng nói chung như vậy nên DQS đã buộc phải kiện Bảo Minh ra toà để đòi bồi thường số tiền trên. Ai đúng, ai sai trong vụ việc trên sẽ được làm sáng tỏ tại toà án.

Chí Tùng
Báo Lao Động

Comments are closed.