Tập đoàn Bảo Việt công bố Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017

bảo hiểm Bảo việtTại Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Bảo Việt (TĐBV) được tổ chức ngày 29/11/2012, các cổ đông đã bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2012 – 2017. Ông Lê Quang Bình được Đại hội bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị; như vậy HĐQT TĐBV nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 8 thành viên:

Ông Lê Quang Bình – Chủ tịch *

Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch *

Ông Dương Đức Chuyển – Thành viên

Ông Nguyễn Quốc Huy – Thành viên

Ông Lê Hải Phong – Thành viên

Ông Trần Trọng Phúc – Thành viên

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên

Ông Charles Bernard Gregory – Thành viên

* Trong số 8 thành viên HĐQT, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT là các thành viên HĐQT chuyên trách.

Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2007 – 2012, ông Lê Quang Bình – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt cho biết: “HĐQT TĐBV nhiệm kỳ vừa qua đã đạt được kết quả quan trọng trong việc phối hợp với cổ đông chiến lược nước ngoài HSBC Insurance trong triển khai đổi mới toàn diện, xây dựng Một Bảo Việt – Một nền tảng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bảo Việt đã đạt được sự tăng trưởng ổn định, hoàn thành các mục tiêu chiến lược kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, định hướng cung cấp dịch vụ tới toàn dân, không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện trong hoạt động quản lý và kinh doanh, đóng góp vào phát triển kinh tế – xã hội cũng như góp phần tích cực vào việc thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình kinh tế và đánh giá thực trạng các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của TĐBV, HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017 tập trung triển khai các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi định hướng chiến lược kinh doanh 5 năm (2011-2015) đã được ĐHĐCĐ TĐBV thông qua. Tập trung xây dựng nền tảng phát triển bền vững thông qua hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, phát triển công nghệ thông tin, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và thương hiệu. Nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi trong đó tập trung duy trì vị thế dẫn đầu, củng cố lợi thế cạnh tranh và phát triển lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tiếp tục mở rộng hoạt động ngân hàng, đầu tư, kinh doanh chứng khoán. Phát huy sức mạnh tổng thể thông qua tăng cường hợp tác nội bộ, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ tài chính bảo hiểm-tài chính trọn gói; phát triển các sản phẩm mới, dịch vụ mới trong lĩnh lực bảo hiểm y tế, giáo dục, hưu trí và mở rộng thị trường khu vực.”

ĐHĐCĐ đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 5 thành viên, ông Phan Kim Bằng đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông Phan Kim Bằng – Trưởng Ban Kiểm soát

Ông Ông Tiến Hùng – Thành viên

Ông Đặng Thái Quý – Thành viên

Ông Nguyễn Ngọc Thụy – Thành viên

Ông Lui Ho Yin Danny – Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt.

Với bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính – bảo hiểm cũng như sự am hiểu môi trường kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp tại Bảo Việt, đội ngũ Lãnh đạo của Bảo Việt nhiệm kỳ 2012 – 2017 sẽ đồng lòng xây dựng Tập đoàn ngày càng lớn mạnh, phát huy tiềm lực tài chính và lợi thế mà Bảo Việt gây dựng được trong gần 50 năm qua nhằm thực hiện sứ mệnh “đảm bảo sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng”.

Trước đó, TĐBV đã công bố lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2012 đạt 1.306 tỷ đồng, tăng trưởng 28,1%; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.778 tỷ đồng, tăng 8,7% so với 9 tháng đầu năm 2011.

******

Bảo Việt là Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam. Với lịch sử phát triển từ năm 1965, Bảo Việt tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Hiện tại Tập đoàn có trụ sở tại Hà Nội với hơn 150 chi nhánh trên khắp cả nước. Từ tháng 6/2009, cổ phiếu Tập đoàn (BVH) đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện, bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Tại thời điểm 30/9/2012, Tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 11.770 tỷ đồng.

Nguồn Bảo Việt

Comments are closed.