Tập đoàn Bảo Việt báo lãi sau thuế 1.075 tỷ đồng

bao hiem, bảo hiểm, tin bao hiem, tin bảo hiểm, tin tuc bao hiem, tin tức bảo hiểmTập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2013.

Bà Nguyễn Thị Phúc Lâm – Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho biết, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tăng trưởng vượt so với mức bình quân chung của thị trường giúp Bảo Việt gia tăng về thị phần. Lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán tăng trưởng ổn định trong điều kiện nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn.

Về cơ bản Tập đoàn Bảo Việt đã hoàn thành các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng Đại hội đồng cổ đông 2012 giao. Tổng doanh thu ước đạt 1.390 tỷ đồng, đạt 104,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.075 tỷ đồng, hoàn thành 117,4% kế hoạch, tăng 18,9% so với năm 2011; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 15,8%.

Năm 2013, Tập đoàn Bảo Việt tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và chuyển đổi mô hình kinh doanh.

Theo đó, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên sẽ tập trung đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối mới; tập trung phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới; đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng tập trung; tăng cường năng lực tài chính cho các đơn vị để nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng…

Trước đó, ngày 20/12/2012, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sumitomo chính thức trở thành nhà đầu tư chiến lược của Tập đoàn Bảo Việt với việc mua lại 18% cổ phần tại tập đoàn này từ Tập đoàn Bảo hiểm HSBC Châu Á – Thái Bình Dương (HSBC). Thương vụ chuyển nhượng trị giá 7.098 tỷ đồng (khoảng 340 triệu USD) trả bằng tiền mặt. Giao dịch này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý 1/2013.

Nguồn: ndhmoney.vn

{fcomment}

Comments are closed.