Tạo điều kiện cho khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

altThành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông tri số 07-TT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, các cấp, các ngành, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHYT. Thành ủy yêu cầu tổ chức tốt việc khám chữa bệnh BHYT, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trong tổ chức khám, chữa bệnh BHYT tại các bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn TP, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe; thường xuyên giáo dục nâng cao y đức và trách nhiệm phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ. Thành phố cũng khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và các cơ sở khám, chữa bệnh.

(KTĐT).

Comments are closed.