tango. Hưởng BHXH một lần

Tôi đóng BHXH từ năm 2008 mức lương tham gia như sau: từ 08/2008 đến T12/2008 mức lương 1.700.000đ, T01/2009 đến T05/2009 mức lương 1.870.000đ, T06/2009-t7/2009 mức lương 1.900.000đ, T09/2009 đến T12/2009 mức lương 1.400.000đ, T01/2010 đến T06/2010 mức lương 1.550.000đ. Vậy thời gian tham gia là mấy tháng? khi hưởng BHXH một lần được tính như thế nào?

Nếu bạn tham gia liên tục từ tháng 8/2008 đến 6/2010 thì thời gian tham gia của bạn là: 23 tháng.
Cứ 1 năm tham gia đóng BHXH bạn được hưởng 1.5 tháng lương bình quân của toàn bộ quá trình đóng BHXH.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.