Tăng viện phí có tăng y đức?

Ông Nguyễn Huy Quang, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế (Tamnhin.net)- “Bất cứ chính sách nào đưa ra thì không thể màu hồng hết được. Chỉ có cái là mình nhìn nhận nó màu hồng nhiều hơn, thì mình chọn nó.”
Ông Nguyễn Huy Quang, phó vụ trưởng Vụ Pháp chế – Bộ Y tế trả lời phỏng vấn Tamnhin.net.
PV: Thưa ông, sau khi điều chỉnh viện phí lần này, liệu vấn đề công khai minh bạch tài chính thu – chi của các bệnh viện sẽ thực hiện như thế nào?

Yếu tố về công khai minh bạch về tài chính thì không cần phải đề cập trong điều chỉnh này. Tất cả các bệnh viện đều phải công khai minh bạch về tài chính của mình. Việc công khai minh bạch đó phục vụ cho kiểm toán, cho các cơ quan thanh tra kiểm tra, và phục người bệnh.

Mọi điều chỉnh đều rất rõ ràng không có yếu tố nào được coi là bí mật cả. Mọi khoản chi của bệnh viên, như điện nước, cơ sở dịch vụ khác yếu cầu như thế nào rất rõ ràng rành mạch

PV: Việc điều chỉnh tăng giá viện phí sẽ được quy định chung một mức hay sẽ có quy định cụ thể riêng?

Điều chỉnh sẽ có một cái mức chung cho cả nước với mức tối thiểu và tối đa. Việc điều chỉnh sẽ tùy thuộc vào từng bệnh viện của địa phương trong giới hạn khung giá tối ta – tối thiểu để có quy định cụ thể.

Trong quá trình xây dựng điều chỉnh này có nhiều phương thức khác nhau. Có thể thực hiện thử nghiệm ở các địa phương, vùng miền khác nhau để tính xem cái khung mức tối đa, tối thiểu như thế nào tùy thuộc vào cơ sở thực tế của từng địa phương. Ví dụ, bệnh viện huyện ở miền núi thì cái máy móc thiết bị của nó lạc hậu trong khi giá tối thiểu điều chỉnh mình đưa ra là 30 nghìn, những thực tế, nó chỉ sử dụng hết 20 nghìn thì mình điều chỉnh thấp xuống. Hoặc một bệnh viện ở trung ương chí phí của nó nhiều hơn, chẳng hạn viện phí mình điều chỉnh vẫn thấp hơn chi phí của bệnh viện từ thực tể đó mình sẽ có cơ sở để điều chỉnh cao hơn hay thấp hơn.

PV: Viện phí tăng, liệu bệnh nhân có được hưởng chất lượng phục vụ, chất lượng dịch vụ tốt hơn không?  

Chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng dịch vụ dành cho người bệnh nó phụ thuộc vào cơ sở vật chất của bệnh viện có đảm bảo hay không, thứ 2 là trang thiết bị liên quan đến điều trị có đảm bảo hay không, chất lượng bác sĩ, điều dưỡng viên, y đức, y đạo, ý thuật… sẽ cấu thành chất lượng dịch vụ. Còn việc điều chỉnh này nó liên quan chủ yếu vào vấn đề tiền điện, tiền nước, tiền một số dịch vụ khác. Chỉ tính tới điều chỉnh các loại dịch vụ liên quan đến người bệnh mà người bệnh sử dụng thì sẽ có điều chỉnh, chứ việc điều chỉnh này ko phải nhắm vào lương, bảo hiểm, cho cán bộ y bác sĩ…

PV: Thực hiện tăng viện phí, đồng nghĩa với bệnh viện sẽ có thêm một khoản kinh phí nữa. Vấn đề đặt ra là khi tăng rồi thì y đức sẽ được nhìn nhận như thế nào?

Khi điều chỉnh thì những khoản thu đó sẽ tăng nguồn thu , kinh phí cho bệnh viện. Y đức của bác sĩ thì nó gắn với tinh thần trách nhiệm. Vì dụ trước đấy mới đi làm thì mình phải lo rất nhiều thứ, sau một thời gian mình có nguồn thu nhiều hơn có đủ các kinh phí rồi thì tập trung cho công việc tốt hơn. Mình không nói điều chỉnh lần này sẽ làm cho y đức, thái độ phục vụ người bệnh thay đổi cơ bản được, nhưng chắc chắn tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh cũng sẽ tốt hơn… Nhưng khẳng định 100% thì không.

PV: Ông có đánh giá gì về mặt tích cực, tiêu cực của đề án tăng viện phí lần này?

Mặt tích cực đầu tiên là nó đảm bảo được công bằng giữa các người bệnh thuộc về các đối tượng khác nhau. Như mức thu viện phí cũ người giàu cũng như người nghèo đều chịu chung một khung giá. Khi điều chỉnh lên thì rõ ràng ông giàu, ông ấy phải bỏ tiền ra ông trả nhưng chí phi dịch vụ mà họ dùng, còn người nghèo đã có bảo hiểm y tế, nhà nước đã mua bảo hiểm y tế cho người nghèo rồi. Về nguyên tắc nhà nước đủ tiền mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, còn đối tượng cận nghèo thì có hỗ trợ mua bảo hiểm. Rõ ràng yếu tố công bằng nó tăng.

Cái thứ hai khi tăng viện phí lên thì sẽ có nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thiết bị bảo đảm sự chính xác ổn định của thiết bị. Có nguồn kinh phí để trang bị các loại thuốc, vật tư tiêu hao cần thiết.

Bất cứ chính sách nào đưa ra thì không thể màu hồng hết được. Chỉ có cái là mình nhìn nhận nó màu hồng nhiều hơn, thì mình chọn nó. Cái mình lo bây giờ là 5% đồng chi trả của người nghèo. Sở dĩ có đồng chi trả này là để nâng cao trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm y tế. Khi viện phí tăng thì sợ rằng việc đồng chi trả của người nghèo, cận nghèo cũng khó khăn hơn. 

Xin cảm ơn ông.
Nguyễn Thắng – Thu Huyền
Báo điện tử Tầm Nhìn – http://www.tamnhin.net

Comments are closed.