Tăng thêm thời gian đăng ký bảo hiểm thất nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/N?-CP về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) (ngày 21-11).

Theo đó, thời gian thực hiện đăng ký thất nghiệp được tăng thêm. Cụ thể, trong thời hạn ba tháng (quy định cũ chỉ có bảy ngày) kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, nếu người lao động (NLĐ) chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì NLĐ thực hiện đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động.

Ngoài ra, nghị định bổ sung đối tượng không thuộc diện tham gia BHTN, đó là NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng, không hưởng tiền lương, tiền công tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH; NLĐ tạm hoãn thực hiện giao kết hợp đồng lao động, làm việc theo quy định của pháp luật. Hồ sơ hưởng BHTN ngoài đơn, bản sao hợp đồng lao động, NLĐ còn phải nộp bổ sung sổ BHXH hoặc bản xác nhận về việc đã đóng BHXH. Quy định có hiệu lực từ ngày 15-1-2013.

Nguồn phapluatttp.vn

 

Comments are closed.