Tăng thêm 12,3% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

(SGGPO). – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2010/NĐ-CP, quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, từ 1-5-2010, mức lương tối thiểu chung là 730.000 đồng/tháng, tức tăng 80.000 đồng/tháng so với mức lương 650.000 đồng hiện đang áp dụng.

Cùng với quyết định tăng lương tối thiểu, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 5 nhóm đối tượng. Bao gồm:

 -Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương  hưu hàng tháng.

-Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

-Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

-Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

-Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng.

Theo đó, từ ngày 1-5-2010, tăng thêm 12,3% mức lương hưu,  trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp  hàng tháng đối với các đối tượng  này. Ngân sách nhà nước bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1-10-1995, hưởng trợ cấp hàng tháng, hưởng lương hưu.

Quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-10-1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

LÂM NGUYÊN

sggp.org.vn

Comments are closed.