Tăng mức cho vay đối học sinh, sinh viên lên 900.000 đồng/tháng

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV) nhằm hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt. Theo đó, từ ngày 15/11/2010, mức cho vay tối đa là 900.000 đồng/tháng/HSSV, tăng 40.000 đồng so với mức vay hiện đang thực hiện theo Quyết định 1344/QĐ-TTg ngày 26/8/2009.

Được biết, kể từ khi thực hiện (tháng 9/2007) đến tháng 12/2009, Nhà nước đã bố trí 18.000 tỷ đồng cho Chương trình tín dụng đối với HSSV theo Quyết định 157/QĐ-TTg  ngày 27/9/2007. Ngân hàng Chính sách Xã hội (cơ quan thực hiện việc cho vay đối với HSSV) cũng đã cho vay trên 17.400 tỷ đồng.

Năm 2010 là năm thứ 3 liên tiếp, Chính phủ thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với HSSV trên phạm vi toàn quốc. Kết quả, tính đến tháng 9/2010, đã có trên 1,9 triệu HSSV của trên 1,7 triệu hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay trên 24.000 tỷ đồng.

Việc cho vay đối với HSSV đang được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hồng Phượng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

www.molisa.gov.vn

Comments are closed.