Tăng lương tối thiểu, lương hưu và trợ cấp BHXH từ 1.5

altNgày 4.4, Chính phủ đã ban hành nghị định quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ 1.5.2011 là 830.000 đồng/tháng, tăng 100.000 đồng/tháng so với hiện nay.

Mức lương tối thiểu này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; đơn vị sự nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý theo hoạt động của Luật Doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 4.4, Chính phủ ban hành nghị định quy định từ ngày 1.5 tới, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng sẽ được tăng thêm 13,7%…

Bảo Cầm
Thanh Niên Online

Comments are closed.