Tăng lệ phí đóng bảo hiểm cho người lao động

altBảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, từ 1/1/2012, tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động và doanh nghiệp sẽ tăng 1% so với năm 2011.

Cụ thể, người lao động đóng BHXH bằng 7% mức tiền lương, tiền công tháng. Người sử dụng lao động đóng trên quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của những người lao động là 17%.

Nhận định về chính sách này, ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH Việt Nam cho rằng, việc quy định tăng mức đóng BHXH tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến lương thu nhập của người lao động so với trước. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê về mức đóng BHXH của các nước trên thế giới hiện nay thì tỷ lệ đóng BHXH của nước ta không phải mức cao và tỷ lệ đóng BHXH của người lao động so với người sử dụng lao động rất thấp (khoảng 25% tổng số tiền phải đóng BHXH). Mặt khác, theo quy định của Luật BHXH, mức đóng BHXH tính trên tỷ lệ tiền lương theo ngạch, bậc hoặc tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động (so với thu nhập thực tế mức tiền lương, tiền công này thường thấp hơn khá nhiều). 

“Mức tăng được thực hiện dần dần trong thời gian dài, trách nhiệm chia cho cả người lao động và người sử dụng nên tác động đến lương thu nhập của người lao động không bị giảm sút nhiều. Theo quy định, người lao động đóng BHXH bắt buộc bằng 5% mức tiền lương, tiền công tháng, từ năm 2010 trở đi, cứ 2 năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 8%. Người sử dụng lao động đóng 16% trên quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của những người lao động và từ năm 2010 trở đi, cứ 2 năm một lần đóng thêm 1% cho đến khi đạt mức đóng là 18%”- ông Hùng nói.

Theo cơ quan Bảo hiểm, việc quy định tăng mức đóng BHXH là một trong các biện pháp đảm bảo cho quỹ được cân đối bền vững, lâu dài nhằm thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH cho người lao động, nhất là lương hưu hàng tháng, quỹ ốm đau và thai sản; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất. 

(Dantri.com.vn)

Comments are closed.