Tặng bảo hiểm cho chủ thẻ ACB

Ngân hàng ACB hợp tác với Công ty bảo hiểm Chartis Việt Nam, tặng các dịch vụ bảo hiểm tặng các chủ thẻ ACB như bảo hiểm khi rút tiền ATM, bảo hiểm giao dịch gian lận…

Theo đó, chủ thẻ ghi nợ/Chủ thẻ trả trước của ACB (bao gồm các thẻ Visa Debit, Visa Prepaid, MasterCard Dynamic, Visa Electron, MasterCard Electronic, AM2T+, 365 Styles); được bảo hiểm khi rút tiền tại ATM.
Đối với chủ thẻ tín dụng chuẩn của ACB (bao gồm các thẻ tín dụng Visa chuẩn, thẻ tín dụng Mastercard chuẩn; thẻ tín dụng Visa công ty), được bảo hiểm khi rút tiền tại ATM, bảo hiểm giao dịch gian lận, bảo hiểm các đồ vật trong chuyến đi cá nhân.

Chủ thẻ tín dụng vàng của ACB (bao gồm các thẻ tín dụng Visa vàng, thẻ tín dụng MasterCard vàng), ngoài các loại hình bảo hiểm trên còn được hưởng bảo hiểm việc mua sắm, mất bóp ví, bản vệ nhà khi đi vắng, bảo hiểm trách nhiệm chuyến đi cá nhân.

(Nguồn: ACB)

Comments are closed.