Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023
Trang Chủ Tags Thương vong do bão lũ đã lên tới 365 người

Tag: Thương vong do bão lũ đã lên tới 365 người

Thương vong do bão lũ đã lên tới 365 người

(VTC News) - Trong ?ó, n?n nhân thi?t m?ng ti?p t?c t?ng lên 99 ng??i, b? th??ng t?ng t?i 252 ng??i và m?t tích là 14 ng??i.

Miê?n Trung thiê?t ha?i gâ?n 11.000 ty? ?ô?ng do m?a lu?

Ban ch? ??o phòng ch?ng l?t bão trung ??ng cho bi?t, theo báo cáo nhanh c?a các ??a ph??ng, thi?t h?i tính ??n 21 gi? ngày 1/10/2009, bão l? ?ã làm 99 ng??i ch?t (Hà T?nh: 5; Qu?ng Bình: 1; Qu?ng Tr?: 9; TT. Hu?: 9; ?à N?ng: 4; Qu?ng Nam: 9; Qu?ng Ngãi: 27; Bình ??nh: 6; Phú Yên: 1; Kon Tum: 21; ??k L?c: 1; ??c Nông: 2; Lâm ??ng: 2; Gia Lai: 2).