Thứ Hai, Tháng Tám 15, 2022
Trang Chủ Tags Phân bố nghĩa vụ liên quan đến vận chuyển

Tag: Phân bố nghĩa vụ liên quan đến vận chuyển

Phân bố nghĩa vụ liên quan đến vận chuyển, bảo hiểm...

www.SAGA.vn - Thực tế, các nhà xuất khẩu khập đã quá quen thuộc với Incoterms 2000 và đặc biệt là với FOB, CIF và CFR. Ngoài ra đối với hàng hóa được vận chuyển theo phương thức vận tải đa phương thức công – ten – nơ thì các điều kiện thương mại FCA, CPT và CIP cũng thường được sử dụng. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu phân tích về các điều kiện FOB, CIF và CFR và giới thiệu qua về FCA, CPT và CIP.