Trang Chủ Tags Bảo hiểm phi nhân thọ

Tag: bảo hiểm phi nhân thọ

Thị phần của 5 “ông lớn” bảo hiểm phi nhân thọ...

Thị phần của Top 5 DNBH lớn nhất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ đã giảm từ mức trên 70% xuống chỉ còn...

Nét mới trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ quý...

Tính đến hiện tại, mới có một vài doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn công bố kết quả kinh doanh quý I/2018...

Bảo hiểm phi nhân thọ đón một năm đầy lo toan

Kể từ giữa năm 2017, nhiều chính sách mới trong lĩnh vực bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực. Điều này dự báo sẽ...

Bảo hiểm phi nhân thọ khởi động phân khúc bán buôn

Cùng với việc tiếp tục mở rộng phân khúc bán lẻ, các công ty bảo hiểm phi nhân thọ cũng bắt đầu đẩy mạnh...

Kế hoạch của bảo hiểm phi nhân thọ: Lớn tăng thấp,...

Năm 2018, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đề ra chỉ tiêu kinh doanh thận trọng,đặc biệt là những doanh nghiệp có...

Bảo hiểm phi nhân thọ thận trọng với kế hoạch kinh...

Dù chưa kết thúc năm, nhưng về cơ bản, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã có ước tính kết quả kinh...

Bảo hiểm phi nhân thọ kiếm tìm kênh bán mới

Doanh thu phí, dù được coi là “không phải tất cả”, bởi doanh thu lớn mà lỗ vẫn không có lợi ích gì, nhưng...

Hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tại doanh nghiệp...

Việt Nam đang trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Điều này giúp...

Bảo hiểm phi nhân thọ tập trung vào giá trị lõi

Áp lực cạnh tranh và yêu cầu ngày càng cao của các cổ đông đã tạo động lực cũng như sức ép buộc các...

Áp lực tăng dần cho khối bảo hiểm phi nhân thọ

Dù 6 tháng đầu năm 2017 hầu hết các doanh nghiệp trong khối phi nhân thọ đều cơ bản đạt được những chỉ tiêu...