Thứ Ba, Tháng Một 31, 2023
Trang Chủ Tags Bảo hiểm hàng hoá xuất- nhập khẩu

Tag: Bảo hiểm hàng hoá xuất- nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hoá xuất- nhập khẩu

Làm thế nào để yên tâm là Hàng hóa của bạn được bảo hiểm
Bạn có thể mua bảo hiểm ngay từ khi phát sinh nhu cầu (ngay sau khi mở tín dụng thư L/C) dù chưa có thông tin đầy đủ về chuyến hàng hay lô hàng, những thông tin này có thể bổ sung sau.
Bảo hiểm bao: Để tránh trường hợp quên hoặc không kịp mua bảo hiểm, bạn có thể ký hợp đồng “Bảo hiểm bao” với Bảo Hiểm Bảo Việt cho cả năm hoặc những lô hàng lớn được vận chuyển thành nhiều chuyến.