Thứ Năm, Tháng Mười 5, 2023
Trang Chủ Tags Bảo hiểm Bảo Minh

Tag: bảo hiểm Bảo Minh

Bảo Minh thu hơn 2.900 tỷ từ kinh doanh bảo hiểm

9 tháng doanh nghiệp này ghi nhận tổng doanh thu trước thuế gần 3.060 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Kết quả kinh...

Năm 2017, Bảo hiểm Bảo Minh đạt doanh thu 4.089 tỷ...

Theo báo cáo tài chính kết thúc năm 2017, Tổng công ty cổ phần Bảo Minh đã hoàn thành kế hoạch doanh thu mà...

Bảo hiểm Bảo Minh: Lợi nhuận 9 tháng đạt 169 tỷ...

Trong 9 tháng đầu năm Bảo hiểm Bảo Minh đạt 169 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành hơn 85% kế hoạch năm...

Bảo Minh đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc doanh nghiệp

Đối với một công ty bảo hiểm, quan trọng nhất vẫn là hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là nghiệp vụ...

Bảo Minh: Nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh bảo...

Từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ Combined Ratio (tỷ lệ kết hợp) của Bảo Minh đều ở mức khá khả quan, chứng tỏ...