Từ tháng 4-2008, có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

muabhxhtn.jpgHàng loạt điều chỉnh liên quan đến bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện vừa được ban hành trong nghị định hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm xã hội.

Theo nghị định này, mọi người VN trong độ tuổi lao động, không thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc đều có thể có lương hưu khi về già, nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phí bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu bằng mức lương tối thiểu chung (khoảng 60.000 đồng/tháng) và cao nhất bằng 20 lần mức phí tối thiểu này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng sẽ được hưởng bảo hiểm y tế cùng với lương hưu. Mức lương này sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá sinh hoạt và tăng trưởng kinh tế từng thời kỳ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại diện Bảo hiểm Xã hội VN cho biết nhanh nhất là từ tháng 4-2008, người có nhu cầu có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện VN có khoảng 44 triệu lao động trong độ tuổi, nhưng mới có 6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

L.ANH – L.C

( Theo Tuổi trẻ Online )

 

Comments are closed.