Tỷ lệ các phương tiện giao thông tham gia bảo hiểm thấp

xe_tham_gia_bao_hiem_bat_buoc_resize.jpgSo v?i t?ng s? ph??ng ti?n giao thông, t? l? tham gia b?o hi?m th?p (kho?ng 85,63 ph?n tr?m s? xe ôtô và 30 ph?n tr?m s? xe máy).

Vụ Giám sát Bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa cho biết, trong giai đoạn 2003 – 2008, số lượng xe ôtô được tham gia bảo hiểm bắt buộc (BHBB) tăng 7,3 phần trăm/năm, số lượng xe gắn máy tham gia tăng trên 15 phần trăm/năm, doanh thu phí bảo hiểm tăng 23 phần trăm/năm, bồi thường bảo hiểm tăng 15 phần trăm/năm.

Trong giai đoạn này, doanh nghiệp bảo hiểm giải quyết bồi thường cho trên 120 nghìn vụ tai nạn với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.Theo ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm, với chế tài xử phạt mới được ban hành cùng với quy định cụ thể về việc phối hợp giữa các cơ quan, ý thức chấp hành BHBB của nhân dân sẽ đi vào nề nếp.

Cả nước hiện có khoảng 25,2 triệu xe máy, dự kiến trong thời gian tới sẽ có trên 11 triệu xe máy tham gia BHBB.

Theo Vietnamcar.com

 

Comments are closed.