Từ 1-7-2009, Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực

bhyt_resize.jpgLuật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 quy định lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân như sau: Đối tượng là học sinh, sinh viên thực hiện BHYT từ ngày 1-1-2010; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp từ 1-1-2012; thân nhân của người lao động mà người lao động có trách nhiệm nuôi dưỡng và sống trong cùng hộ gia đình, xã viên hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, đối tượng mà Chính phủ có quy định riêng từ 1-1-2014; các đối tượng khác từ 1-7-2009.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi thì ngày 1-7-2009 Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt đầu có hiệu lực thi hành. Điểm mới của Luật BHYT là người bệnh có thẻ BHYT chỉ được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến quận (huyện), xã (phường) và các bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa tư nhân; các trường hợp đăng ký khám bệnh ban đầu tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương phải do Bộ Y tế quyết định.  Trường hợp người tham gia BHYT phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý…  Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ BHYT tế cùng với giấy tờ theo quy định…

Sau khi luật có hiệu lực, rất nhiều thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương sẽ phải chuyển về các đơn vị y tế cơ sở theo quy định. Tuy nhiên, theo tinh thần triển khai Luật BHYT là không gây xáo trộn và thay đổi nhiều nên các quy định sẽ được thực hiện theo lộ trình chứ không phải thực hiện đồng loạt ngay lập tức sau khi luật có hiệu lực.

Ngoài ra, Luật BHYT còn có một điểm mới nữa là trẻ em dưới 6 tuổi cũng có thẻ BHYT như người lớn. Theo đó, sẽ chi trả 100% cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi và người có công (nhưng không quá 40 lần mức lương tối thiểu); đồng thời chi trả theo những mức quy định cụ thể với các nhóm đối tượng khác.

 Theo Bacninh.gov.vn

Comments are closed.