Sửa chữa, thay thế phụ tùng không tính khấu hao là như thế nào?

Tôi mới mua Toyota Altis và đang tìm hiểu về hợp đồng bảo hiểm. Trong đó có đề cập tới vấn đề mức giá mua bảo hiểm và phí sửa chữa. Vậy lợi ích của khách hàng khi chọn quyền lợi là như thế nào?

Liberty trả lời: Thật ra đây không phải là quyền lợi mới nhưng nó gây không ít rắc rối cho khách hàng nếu bỏ qua. Các công ty bảo hiểm (BH) thường có 2 sự lựa chọn cho khách hàng.

Thứ 1, nếu khách hàng mua BH cho chiếc xe đúng với giá thị trường, thì khi có sự cố xảy ra muốn sửa chữa hoặc thay thế mới phụ tùng thì khách hàng không cần phải bù thêm tiền, công ty BH chi trả hết.

Thứ 2, nếu khách hàng mua BH cho giá trị chiếc xe thấp hơn giá thị trường thì khi muốn sửa chữa hoặc thay thế mới phụ tùng, khách hàng phải bù thêm tiền, còn gọi là tiền khấu hao cho phụ tùng cũ. Điều bất lợi cho sự lựa chọn này là đôi khi khách hàng và công ty bảo hiểm không thống nhất với nhau về số tiền khấu hao cho phụ tùng cần thay thế, và sự kì kèo này làm mất thời gian của 2 bên, xe khách hàng cũng không được sửa chữa nhanh chóng gây ra tổn thất nếu xe này là xe kinh doanh mà lại nằm garage quá lâu. Điều có lợi duy nhất cho sự lựa chọn thứ 2 này là phí BH thấp.

Đối với Liberty thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất. Khách hàng bắt buộc phải mua BH đúng với giá trị chiếc xe. Do đó, khi sửa chữa hoặc thay thế mới phụ tùng thì các chủ xe không cần phải bù thêm khoản chi phí khấu hao nào nữa. Điều này nhằm tránh những rắc rối khg đáng có giữa chủ xe và công ty BH.

(Nguyễn Kiên)
vnexpress.net

Comments are closed.