Southern Bank lập công ty bảo hiểm

Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) liên kết với ba đối tác khác thành lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Thỏa thuận hợp tác thành lập đã được ký hôm qua (22/8) giữa các bên, gồm Southern Bank, Công ty Light House, Ngân hàng Nam Á và Bệnh Viện Triều An.

Công ty được thành lập có tên Bảo hiểm Phương Nam, có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

Theo Southern Bank, bảo hiểm nhân thọ đang chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế và hầu hết các công ty hiện có chưa khai thác hết tiềm năng. Đây là cơ hội để Southern Bank cùng các đối tác tham gia và khẳng định thông qua việc thành lập thành viên mới.

Ngoài bốn đối tác trên, Bảo hiểm Phương Nam sẽ được hỗ trợ kinh nghiệm quản lý, công nghệ từ Tập đoàn Chevalier (một trong những hãng bảo hiểm lớn của Hồng Kông). Tập đoàn Chevalier cũng sẽ cử người tham gia trong ban điều hành và hội đồng quản trị công ty này.

TBKTVN

Comments are closed.