So nam cty dong BHXH cho nguoi lao dong khong du thi duoc tinh nhu the nao ? Email: thuthu_anhthu@yahoo.com

Xin cho tôi hỏi về chế độ đóng BHXH của doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ) như sau: Tôi làm việc ở một công ty may mặc ở KCX Linh Trung 1 vào làm từ năm 2000 đến cuối năm 2009 tôi nộp đơn xin nghỉ. Nhưng công ty chỉ mua BHXH cho chúng tôi từ tháng 01/2002 đến 2009, còn khoảng thời gian trước đó (năm 2000+2001) công ty cho rằng không trừ BHXH của chúng tôi nên không đóng BHXH và cũng không chi trả phần này khi chúng tôi nghỉ việc. Khi tôi thắc mắc là như thế thì vi phạm luật thì công ty trả lời rằng: trước đó cty đã chịu nộp phạt với Nhà nước vì vấn đề sai luật rồi trường hợp của tôi không được giải quyết gì thêm. Xin hỏi cty trả lời như thế là đúng hay sai? còn nếu phải thanh toán phần đó cho người lao động thì cách tính như thế nào? ( mức lương năm 2002 cty mua BHXH là 626.000đ/tháng)
 Đề nghị bạn gởi đơn khiếu nại đến Ban quản lý Khu chế xuất Linh Trung 1để được giải quyết, trong đơn bạn nên ghi rõ đề nghị công ty truy đóng BHXH cho bạn từ thời gian năm 2000 đến 2001.

bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.