Sản phẩm bảo hiểm nào cho người thu nhập cao?

Luật Bảo hiểm xã hội mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007 có khá nhiều điểm thay đổi, tuy nhiên có một điểm mà người lao động đặc biệt quan tâm, đó là việc quy định mức trần đóng bảo hiểm xã hội.
Với quy định này, người lao động làm việc dù lương cao đến đâu cũng chỉ được phép đóng bảo hiểm xã hội không quá 20 tháng lương tối thiểu.

Như vậy, một bộ phận lớn người lao động có thu nhập cao, đang làm tại các doanh nghiệp, các tổ chức có yếu tố nước ngoài sẽ bị giảm quyền lợi một cách rõ rệt.

Vậy giải pháp nào có thể giúp người lao động vẫn đảm bảo được quyền lợi sau khi luật bảo hiểm xã hội mới ra đời?

Phần lớn các doanh nghiệp khi được hỏi đều mong muốn sẽ có một quỹ hưu trí bổ sung bên cạnh quỹ hưu trí bắt buộc hoặc tham gia một loại hình bảo hiểm nhân thọ có quyền lợi tương tự như bảo hiểm xã hội tại một số công ty bảo hiểm nhân thọ.

Ngoài ra, còn một sáng kiến khá hay, đó là tham gia bổ sung sản phẩm An hưởng hưu trí đối với phần lương vượt mức lương được đóng bảo hiểm xã hội, làm như vậy vẫn đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Hiện nay, Bảo Việt nhân thọ đã và đang cung cấp loại hình bảo hiểm mà người lao động có thể tham gia bên cạnh việc tham gia bảo hiểm xã hội. Đó là 2 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm hưu trí tự nguyện: An hưởng hưu trí và An bình hưu trí.

Lãnh đạo Bảo Việt Nhân thọ giải thích: “Mục đích của việc đưa ra hai sản phẩm này là nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng một quỹ hưu trí tự nguyện đối với những người làm nghề tự do, những người không thuộc đối tượng được mua bảo hiểm xã hội hoặc cho những người muốn bổ sung mức lương hưu được hưởng khi đến tuổi nghỉ hưu ngoài mức lương được nhận từ quỹ bảo hiểm xã hội”.

An hưởng hưu trí là một trong 2 sản phẩm Bảo Việt nhân thọ thiết kế trên cơ sở thừa kế những ưu điểm của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm nhân thọ. Đối tượng tham gia sản phẩm là những người có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi. Điều đáng lưu ý là thời điểm lựa chọn nhận lương hưu khá linh hoạt. Khách hàng có thể lựa chọn thời điểm nhận lương hưu ở tuổi 56, 61 hoặc 66.

Theo giải thích của Bảo Việt nhân thọ, trong quá trình tham gia bảo hiểm, nếu khách hàng không may gặp rủi ro dẫn đến mất khả năng lao động thì từ thời điểm gặp rủi ro, khách hàng sẽ không phải đóng phí bảo hiểm nữa nhưng đến tuổi nghỉ hưu vẫn được nhận lương hưu hàng năm.

Trường hợp khách hàng bị tử vong trong thời gian đóng phí, Bảo Việt nhân thọ sẽ trả cho gia đình khách hàng trợ cấp tử vong cộng với một mai táng phí (một mai táng phí bằng 1 năm lương hưu) và số tiền này luôn luôn lớn hơn số phí khách hàng đã đóng.

Comments are closed.