Sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ cận nghèo

altKhi dịch bệnh xảy ra nhưng chưa đến mức tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương) công bố dịch thì chỉ cần có xác nhận của UBND huyện sẽ được công ty bảo hiểm thực hiện bồi thường.

Đó là nội dung được thống nhất tại cuộc họp Ban chỉ đạo thí điểm bảo hiểm nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính phối hợp tổ chức cùng sự tham gia của các doanh nghiệp bảo hiểm ngày 14-6. Tại cuộc họp các đại diện 2 bộ và doanh nghiệp bảo hiểm cũng thống nhất việc đưa tôm sú (đề nghị của Trà Vinh), bò sữa (đề nghị của tỉnh Vĩnh Phúc) vào danh mục thực hiện thí điểm bảo hiểm. Ngoài ra, 2 bộ thống nhất sẽ đề nghị Chính phủ sẽ hỗ trợ 100% phí bảo hiểm cho hộ cận nghèo (theo quy định hiện hành, chỉ hỗ trợ 80%). Về danh mục bệnh trên cây lúa sẽ bổ sung thêm bệnh đạo ôn và một số bệnh khác; về bệnh và dịch bệnh trên vật nuôi bổ sung thêm các bệnh: Tụ huyết trùng, nhiệt thán, dịch tả, thương hàn, đóng dấu, Gum-bo-ro, cầu trùng… Cùng với đó, hàng loạt các quy định khác về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp sẽ được sửa đổi, áp dụng trong thời gian tới theo hướng thông thoáng hơn, nhằm tạo điều kiện tối đa cho người nông dân được hưởng lợi từ chính sách này của Đảng và Nhà nước.

(QĐND).

Comments are closed.