SCIC sẽ “gánh nợ” đầu tư bảo hiểm, ngân hàng

Theo Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các tập đoàn, tổng công ty được thoái vốn ngoài ngành dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách sau khi đã trừ khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính.

Với khối ngân hàng, tại Tập đoàn Bảo Việt và các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn phải duy trì tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ ít nhất 65%. Riêng Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) được phép bán với tỷ lệ hơn 35% cổ phần.

Với công ty chưa niêm yết, việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tính theo mệnh giá từ 10 tỷ đồng trở lên và doanh nghiệp được lựa chọn thuê tổ chức tài chính trung gian (công ty chứng khoán) bán đấu giá hoặc tự chủ động. Nếu không thành công, doanh nghiệp phải báo cáo chủ sở hữu xem xét, bán theo thỏa thuận.

Nghị quyết cũng nêu rõ, SCIC được Chính phủ giao xem xét, mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng mà chưa thoái vốn thành công theo các biện pháp nói trên.

Giá mua được xác định theo giá thị trường nhưng không cao hơn giá trị sổ sách trừ đi khoản dự phòng giảm giá đầu tư đã được trích lập đầy đủ theo quy định.

“Nếu tại thời điểm tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiêp Nhà nước chuyển nhượng khoản đầu tư cho SCIC nếu chưa trích lập hoặc trích lập chưa đủ dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp Nhà nước buộc phải trích lập bổ sung cho đến khi đủ”, Nghị quyết nêu rõ.

Theo Tienphong

{fcomment}

Comments are closed.