Sức hấp dẫn của thị trường bảo hiểm Việt Nam

Ngành bảo hiểm đứng trước nhiều bước ngoặt mới với nhiều đổi thay cả về quy mô lẫn chất lượng, bởi Việt Nam đã bước chân vào sân chơi WTO. Thực tế cho thấy trong suốt quá trình phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam chưa lúc nào lại đón nhận không khí phát triển sôi động như hiện nay khi cùng lúc đón nhận hàng lọat các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu trên thế giới. Ngành bảo hiểm đứng trước nhiều bước ngoặt mới với nhiều đổi thay cả về quy mô lẫn chất lượng, bởi Việt Nam đã bước chân vào sân chơi WTO. Thực tế cho thấy trong suốt quá trình phát triển của ngành bảo hiểm Việt Nam chưa lúc nào lại đón nhận không khí phát triển sôi động như hiện nay khi cùng lúc đón nhận hàng lọat các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn bảo hiểm hàng đầu trên thế giới. Thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài tên tuổi lớn về bảo hiểm trên thế giới như AIG (Mỹ), Prevoir (Pháp), ACE Life (Mỹ), New York Life (Mỹ), Prudential (Anh)… Chỉ trong vài tháng đầu năm 2007, thị trường này lại tiếp tục đón nhận hàng loạt các nhà đầu tư nước ngoài đến từ Mỹ, châu Âu và các nước trong khu vực. Tập đoàn Groupama của Pháp đã được chấp thuận mở rộng lĩnh vực đầu tư, hoạt động tại Việt Nam thay vì chỉ đơn thuần ở lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp như trước đây. Ngoài các DN bảo hiểm hàng đầu đến từ Mỹ, châu Âu còn là sự có mặt của các tập đoàn hàng đầu của Singapore như Great Eastern, Tập đoàn Bình An (Trung Quốc).
Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành tài chính, sự góp mặt của những gương mặt mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam là tín hiệu tích cực, báo hiệu sự phát triển mới, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập. Cơ chế chính sách cũng như hành lang pháp lý cho kinh doanh bảo hiểm đã và đang được kiện toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và phù hợp với tiến trình hội nhập. Luật cùng các văn bản hướng dẫn liên quan đã được thông qua và ban hành, từ đó tạo nên bước chuyển mới cho thị trường. Mặt khác, sự góp mặt đông đảo của các công ty bảo hiểm nước ngoài tầm cỡ của thế giới cũng cho thấy tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2006 doanh thu đạt gần 18.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2005. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 7.000 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ đạt 8.300 tỷ đồng và doanh thu hoạt động đầu tư đạt 2.700 tỷ đồng. Thị trường bảo hiểm Việt Nam đang và sẽ là điểm ngắm của các tập đoàn bảo hiểm quốc tế bởi Việt Nam sẽ dỡ bỏ mọi giới hạn đối với DN bảo hiểm nước ngoài theo cam kết trong WTO. Đến ngày 1/1/2008, DN bảo hiểm có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam được đối xử bình đẳng như các DN bảo hiểm Việt Nam. Sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bảo hiểm Việt Nam không chỉ tạo ra sự cạnh tranh đơn thuần mà sẽ tạo ra sự chuyển hướng cho thị trường. Cụ thể thị trường bảo hiểm nhân thọ đã được mở cửa từ lâu trong khi thị trường bảo hiểm phi nhân thọ thì chưa. Hiện tại, bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam chủ yếu gồm bảo hiểm phương tiện giao thông và kinh doanh thương mại. Các lĩnh vực khác như bảo hiểm nợ, tín dụng xuất khẩu, nông nghiệp, xây dựng, vận tải, và bảo hiểm dự án/công trình… còn rất khiêm tốn, mặc dù rất quan trọng cho sự phát triển của Việt Nam. Các DN bảo hiểm nước ngoài chắc chắn sẽ thâm nhập và phát triển những sản phẩm này. Trong sân chơi WTO, thị trường bảo hiểm Việt Nam được nhìn nhận rất tiềm năng và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngòai. Thực tế này càng buộc các DN trong nước phải nỗ lực, nâng tầm về mọi mặt trong hội nhập. Mỹ Ân

Comments are closed.