Sacombank cho vay mua nhà có bảo hiểm

Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) vừa ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) về khoản cho vay 500 tỷ đồng để thực hiện nhu cầu cho vay mua nhà, xây mới và sửa chữa nhà của các hộ gia đình tại Việt Nam.
Từ ngày 19/9, Sacombank đã chính thức giải ngân khoản vay này tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu vay của khách hàng. Mức cho vay tối đa lên đến 2,8 tỷ đồng (tương đương 175.000USD), với loại tiền cho vay là VNĐ, thời hạn tối đa là 20 năm và tỷ lệ số tiền vay trên tài sản đảm bảo không vượt quá 70%. Lãi suất cho vay ưu đãi, phù hợp với khả năng và nhu cầu của người vay. Cụ thể từ năm thứ 1 đến cuối năm thứ 4, lãi suất áp dụng là 0,99%/tháng. Từ năm thứ 5 đến cuối năm thứ 10, lãi suất áp dụng được tính là lãi suất huy động 13 tháng + biên độ 0,3%/tháng. Từ năm thứ 11 trở đi, sẽ áp dụng lãi suất thông thường.

Ngoài ra, khi khách hàng vay vốn sẽ được tặng thêm dịch vụ mua bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro khác cho bất động sản thế chấp với giá trị mua bảo hiểm bằng số tiền cho vay.

Theo Thanh Nien

Comments are closed.