Số trạm y tế xã thực hiện khám bệnh BHYT ngày càng tăng

Bà Tống Thị Song Hương,  Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế(PL&XH)- Năm 2010, có 8.204 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để thực hiện khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT. Số trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT tăng 10% so với năm 2009.Thông tin trên được bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết tại buổi gặp mặt báo chí nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7 diễn ra chiều 22-6.

Theo bà Hương, Kể từ khi Luật BHYT có hiệu lực đến nay Bộ Y tế đã ban hành 17 văn bản hướng dẫn thực hiện, và Nghị định, Thông tư liên tịch, Thông tư hướng dẫn tổ chức thực hiện cùng nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn khác. So với các Luật khác thì Luật BHYT được đánh giá là có văn bản hướng dẫn đầy đủ, đúng tiến độ nhất.

Tính đến hết năm 2010 tổng số người tham gia BHYT là 50,7 triệu, đạt tỉ lệ bao phủ gần 60% dân số, tăng 11 triệu người so với năm 2008-thời điểm Luật BHYT chưa có hiệu lực.

Hiện các tuyến y tế cơ sở đã mở rộng tổ chức khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT. Hiện có gần 20% người có thẻ BHYT (9 triệu người) đăng ký ban đầu tại tuyến xã; 61% đăng ký tại bệnh viện tuyến huyện. Số trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT chiếm khoảng 60% tổng số trạm y tế xã, tăng 10% so với năm 2009.

Đặc biệt, quy định cho phép các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập đủ điều kiện chuyên môn kỹ thuật được ký hợp đồng khám chữa bệnh cho người bệnh có thẻ BHYT và mở rộng đăng ký ban đầu tại tuyến huyện, xã, duy trì quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật đã góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên; tạo điều kiện cho người tham gia BHYT có thể lựa chọn nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu phù hợp-bà Hương cho biết.

Tuy nhiên, trong việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cho đến nay số đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT cũng chỉ có 70% tham gia. Cụ thể, việc cấp thẻ cho nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi còn chậm. Tình trạng trẻ em dưới 6 tuổi đi khám chữa bệnh không thẻ BHYT, phải sử dụng giấy khai sinh, chứng sinh còn phổ biến.

Bà Hương phân tích, nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do công tác bàn giao danh sách trẻ dưới 6 tuổi giữa Sở Lao động-Thương binh-Xã hội và cơ quan bảo hiểm xã hội còn chậm; chưa thống nhất quy trình cấp thẻ BHYT tại địa phương.

Đối với đối tượng cận nghèo, năm 2010 mới chỉ có 11,5% (692.000 người) tham gia BHYT. Nguyên nhân do nhiều địa phương không lập danh sách hộ cận nghèo mà chỉ tập trung bình xét và lập danh sách hộ nghèo.

Để khắc phục tình trạng trên và tiến tới BHYT toàn dân, ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam năm nay được lấy chủ đề “Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi trong khám chữa bệnh BHYT” nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhóm đối tượng này.

Thịnh An
Phapluatxahoi.vn

Comments are closed.