Sẽ có những dự án trên 5 tỷ USD vào Việt Nam

duan5ty.jpgĐại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết trong năm 2008 đầu tư nước ngoài sẽ được cải thiện cả về lượng và chất, sẽ có những dự án trên 5 tỷ USD được đầu tư vào Việt Nam.

Quan chức này khẳng định Việt Nam tiếp tục khuyến khích đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ nguồn, kết cấu hạ tầng và xuất khẩu. Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài thông qua việc thực hiện các cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cải cách hệ thống tài chính, ngân hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ phụ trợ.Phát biểu tại hội thảo “Đầu tư trực tiếp nước ngoài-bước song hành của WTO” tổ chức sáng 16/1, tại Hà Nội, ông Phan Hữu Thắng, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, cho biết hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài 2007 của Việt Nam đã có biến chuyển đặc biệt sau năm đầu tiên gia nhập WTO do Việt Nam đã cải cách môi trường đầu tư kinh doanh và có những chính sách kinh tế phù hợp với WTO.Trong năm 2007, các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 20,3 tỷ USD, trong đó vốn đăng ký dự án mới trên 18 tỷ USD và đăng ký tăng vốn là 2,4 tỷ USD, bằng 50% tổng vốn FDI trong 5 năm (2002- 2005) và bằng 20% vốn FDI trong 20 năm qua.Ông Phan Hữu Thắng nhấn mạnh 4 cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài đó là thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được mở rộng; thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực dịch vụ thuận lợi hơn do Việt Nam đã mở cửa 11/12 ngành dịch vụ như viễn thông, bảo hiểm, ngân hàng; Việt Nam đẩy mạnh xây dựng môi trường pháp lý minh bạch hơn theo cam kết WTO liên quan đến tài chính, tiền tệ, quyền kinh doanh; sản phẩm của Việt Nam được nâng cao sức cạnh tranh khi sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO.Theo TTXVN

 

Comments are closed.