Ra mắt sản phẩm Bảo hiểm cho người làm việc tại nhà

(Webbaohiem) – Chubb vừa giới thiệu sản phẩm bảo hiểm làm việc tại nhà (WFH) được thiết kế để cho phép người sử dụng lao động tiếp tục chăm sóc sức khỏe, an toàn và sức khỏe của nhân viên trong khi họ làm việc từ xa. Đây là sản phẩm đầu tiên loại này tại thị trường Châu Á Thái Bình Dương.

bảo hiểm cho người làm việc tại nhà

Do đại dịch COVID-19, môi trường văn phòng truyền thống ngày càng có xu hướng chuyển thành ngôi nhà do các doanh nghiệp đang phải thích nghi với COVID-19. Hơn thế nữa, làm việc tại nhà dự kiến sẽ tiếp tục duy trì là một phần trong quá trình làm việc của nhân viên.

Chubb dự đoán rằng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục khuyến khích sự linh hoạt của không gian làm việc ngay cả khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng tại hầu hết các nước trong khu vực.

Ông Ben Howell, Phó Giám đốc Bảo hiểm tai nạn và sức khỏe khu vực châu Á Thái Bình Dương của Chubb, chia sẻ: “Mặc dù nhân viên đã điều chỉnh tốt để được kết nối kỹ thuật số từ nhà thông qua hình thức làm việc trực tuyến hội nghị truyền hình (videoconference) và các ứng dụng khác, nhưng đang xuất hiện những rủi ro mới từ cách làm việc này. Vì vậy, đây là lúc để Chubb giới thiệu sản phẩm bảo hiểm làm việc tại nhà để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong việc bảo vệ cho nhân viên cũng như đảm bảo lợi ích của họ”.

Dưới đây là những điểm nổi bật của sản phẩm bảo hiểm WFH:

  • Chi trả cho những tư vấn về sức khỏe tâm thần cho nhân viên được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng do làm việc tại nhà.
  • Chi trả cho các chấn thương công thái học* và chấn thương /căng thẳng do tư thế làm việc xuất phát từ việc thiết lập máy trạm không nhất quán.
  • Bảo hiểm cho tử vong do tai nạn và các khoản thanh toán thương tật vĩnh viễn cho các lần trượt và ngã trong nhà do các mối nguy hiểm như cầu thang và đồ chơi không để ở nơi an toàn.
  • Bảo hiểm cho rủi ro trong trường hợp nhân viên đem việc ra ngoài làm hoặc đang di chuyển và bị chấn thương.

Thảo Phương (chuyển ngữ).

(*) Chú giải:

Công thái học (hay môn học về yếu tố con người, ecgonomi) là một môn học về khả năng, giới hạn của con người. Từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, hay để bù trừ khiếm khuyết, để bảo vệ điểm yếu.

Các kết quả nghiên cứu của môn học này có thể được ứng dụng làm cơ sở để tổ chức một cách khoa học quá trình lao động, duy trì khả năng lao động của con người được lâu dài ở mức cao; hay để xác định tính phù hợp với công việc, hệ thống máy móc thiết bị, sản phẩm và môi trường với các khả năng về thể lực, trí tuệ và cả với những hạn chế của con người.