Ra mắt hệ thống giám định tổn thất từ xa trên điện thoại di động

(Webbaohiem) – Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Công ty bảo hiểm Toàn cầu và Thương mại (GC&C) Iberia & LatAm, đơn vị kinh doanh bảo hiểm P&C thuộc Generali, đã phát triển một hệ thống mới để giám định tổn thất từ xa thông qua điện thoại di động ở Tây Ban Nha.

Ứng dụng giám sát bảo hiểm trên di động

GC&C đã quyết định ứng phó một cách chủ động vì hoạt động giải quyết bồi thường hiện nay bị cản trở bởi lệnh cấm du lịch COVID-19 khiến cho các chuyến đi thực địa trở nên vô cùng khó khăn.

Hệ thống mới sẽ được sử dụng lâu dài với chức năng là công cụ giải pháp phân tích và quản lý rủi ro, cung cấp nhiều loại hình giám định tổn thất từ xa.

Việc giám định từ xa có thể được kích hoạt sau khi khách hàng nhận được tin nhắn văn bản có chứa một liên kết cho phép họ gửi video và hình ảnh theo thời gian thực cũng như để bắt đầu các cuộc gọi video để ghi lại các trường hợp cụ thể. Khách hàng không cần phải tải ứng dụng về điện thoại.

Hoạt động giám định ảo này có thể được bổ sung bằng các chuyến đi thực địa nếu công trình có mức độ phức tạp cao hoặc đặc thù rủi ro của doanh nghiệp đòi hỏi phải đánh giá tổn thất tại chỗ.

Theo Trần Lâm (Chuyển ngữ)