Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực BHXH đối với người SDLĐ

bao_hiem_xa_hoi.jpgĐể đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân tham gia BHXH thực hiện tốt tinh thần Nghị định 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ (ban hành vào tháng 8-2007), quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), chuyên trang BHXH kỳ này, với sự cộng tác của BHXH TP Cần Thơ, Báo Cần Thơ giới thiệu về những hành vi vi phạm, mức xử phạt đối với người sử dụng lao động (LĐ).

* Hành vi không đóng BHXH cho toàn bộ số người LĐ thuộc diện tham gia đóng BHXH bắt buộc

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến 7 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 7 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn hoặc không thời hạn, tùy theo mức độ vi phạm, nếu người sử dụng LĐ vi phạm từ lần thứ ba trở lên.

* Hành vi không hoàn trả khoản tiền BHXH theo quy định vào lương cho người LĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến dưới 7 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 7 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn hoặc không thời hạn, tùy theo mức độ vi phạm, nếu người sử dụng LĐ vi phạm từ lần thứ ba trở lên.

* Hành vi đóng BHXH không đủ số người LĐ thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động có thời hạn hoặc không thời hạn, tùy theo mức độ vi phạm, nếu người sử dụng LĐ vi phạm từ lần thứ ba trở lên.

* Hành vi đóng BHXH không đúng thời gian quy định

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến 700 ngàn đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 700 ngàn đồng đến dưới 2 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 2 triệu đồng đến dưới 4 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 4 triệu đồng đến dưới 7 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 7 triệu đồng đến 12 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

* Hành vi đóng BHXH không đúng mức quy định

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến dưới 500 ngàn đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 500 ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 1 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

* Hành vi xác nhận, lập danh sách không đúng thực tế để người LĐ hưởng chế độ trợ cấp ốm đau, thai sản tai nạn LĐ, bệnh nghề nghiệp

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, đơn vị – cá nhân vi phạm phải khắc phục hậu quả: Phải bồi hoàn số tiền đã chi sai cho tổ chức BHXH. Đồng thời, phải sửa lại cho đúng, nộp lại các giấy tờ đã xác nhận sai của người sử dụng LĐ.

* Hành vi xác nhận không đúng thời gian và mức đóng BHXH của người LĐ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, đơn vị – cá nhân vi phạm phải khắc phục hậu quả: Phải bồi hoàn số tiền đã chi sai cho tổ chức BHXH trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt đối với người có hành vi vi phạm. Đồng thời, cùng thời gian trên phải sửa lại cho đúng, nộp lại các giấy tờ đã xác nhận sai của người sử dụng LĐ.

* Hành vi không lập hồ sơ hoặc không làm thủ tục giải quyết để người LĐ hưởng chế độ BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng LĐ, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, đơn vị vi phạm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là thực hiện nghĩa vụ lập, hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục cho người LĐ trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt đối với người có hành vi vi phạm.

* Hành vi không trợ cấp BHXH cho người LĐ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 ngàn đồng đến dưới 1 triệu đồng, khi vi phạm từ 1-10 người LĐ.

Phạt tiền: Từ 1 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng, khi vi phạm từ 11 người đến 50 người LĐ. Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng khi vi phạm từ 51 người đến 100 người LĐ. Từ 10 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng khi vi phạm từ 101 người đến 500 người LĐ. Từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng khi vi phạm với từ 501 người LĐ trở lên.

Ngoài ra, đơn vị vi phạm phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là chi trả trợ cấp BHXH cho người LĐ trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt.

Theo Báo Mới

 

Comments are closed.