Quy định về quản lý các nguồn huy động cứu trợ xã hội

cuu_tro_xa_hoi.jpgNgày 14/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo đó, việc tổ chức vận động đóng góp khắc phục khó khăn chỉ được thực hiện khi thiên tai, sự cố nghiêm trọng xảy ra làm thiệt hại lớn về người, tài sản của nhân dân và được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện với lòng hảo tâm; các cơ quan, tổ chức không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để ép buộc người dân thực hiện. Nghiêm cấm sử dụng tiền, hàng ủng hộ sai mục đích dưới bất kỳ hình thức nào.

Thời gian vận động, tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ ở cấp trung ương, cấp tỉnh kéo dài không quá 60 ngày, cấp huyện không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu cuộc vận động đóng góp. Thời gian phân phối tiền, hàng cứu trợ được thực hiện ngay trong quá trình vận động đóng góp và kết thúc chậm nhất không quá 20 ngày, kể từ ngày kết thúc thời gian vận động đóng góp. Riêng cứu trợ và phục hồi tái thiết được hỗ trợ từ nguồn vận động đóng góp của Hội Chữ thập đỏ thì thời gian thực hiện có thể kéo dài đến 1 năm.

Các tổ chức, đơn vị trực tiếp vận động, tiếp nhận hàng, tiền cứu trợ phải công khai số tiền, hàng nhận được; số tiền, hàng đã phân phối, chuyển cho các địa phương. Kết thúc đợt vận động, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải có báo cáo tổng hợp số tiền, hàng đã đóng góp, phân phối gửi các cơ quan liên quan và thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, đóng góp và tổ chức vận động đóng góp để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn… nhằm ổn định cuộc sống, khôi phục và phát triển sản xuất.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Nguồn:CSDL Luật Việt Nam

BTV. Tiến Hùng (Baohiem.pro.vn)

 

Comments are closed.