Quy mô thị trường bảo hiểm dự kiến tương đương 3,5% GDP vào năm 2025

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải tại Lễ ra mắt Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính) sáng ngày 18/12/2020.

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) được thành lập ngày 02/6/2009 theo Quyết định số 1379/QĐ-BTC của Bộ Tài chính với nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, tư vấn nghiên cứu khoa học về bảo hiểm và thị trường bảo hiểm; Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, cấp chứng chỉ nghiệp vụ về bảo hiểm; Tổ chức thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm…

Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động tới nay, với chỉ trong một khoảng thời gian 11 năm, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Trung tâm cũng đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị về bảo hiểm, phục vụ cho việc xây dựng, thông tin tuyên truyền, hướng dẫn chính sách chế độ về bảo hiểm của cơ quan quản lý. Hợp tác với các tổ chức nghiên cứu, đào tạo về bảo hiểm ở trong và ngoài nước để xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, khung tiêu chuẩn năng lực chuyên môn về bảo hiểm…

Sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ Trung tâm đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thị trường bảo hiểm Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời, đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm của cơ quan quản lý.

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, nền kinh tế đất nước nói chung và ngành bảo hiểm nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức mới. Để tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm, ngày 28/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.

Ngày 04/11/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Quyết định số 1738/QĐ-BTC về việc tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm thành Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam và Quyết định số 1739/QĐ-BTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

Việc thành lập Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam trên cơ sở tái cơ cấu lại Trung tâm không làm tăng thêm số lượng đơn vị mà nhằm kiện toàn chức năng, cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý phù hợp; nâng cao vị thế của Viện để chủ động huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam; phù hợp với xu hướng chung của các nước trên thế giới.

Dưới sự chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm, Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam sẽ trở thành một nhân tố mang tính đột phá, góp phần quan trọng trên tiến trình phát triển của ngành Bảo hiểm Việt Nam trong tương lai.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đánh giá cao nỗ lực của Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam và Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã nỗ lực phấn đấu, tích cực chuẩn bị  và tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.

Thứ trưởng nhấn mạnh, thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc góp phần thực hiện chính sách ổn định kinh tế vĩ mô; bổ trợ cho các chính sách an sinh xã hội; bảo vệ tài chính cho các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước. Trong những năm qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao (trung bình 20%/năm). Quy mô thị trường dự kiến tương đương 3,5% GDP vào năm 2025.

Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới, để tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm, ngày 28/02/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó có giải pháp tổ chức, sắp xếp lại Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo bảo hiểm.

Do vậy, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải đề nghị Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm chỉ đạo Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức thi chứng chỉ hành nghề bảo hiểm, đảm bảo giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân. Đồng thời, rà soát, chuẩn hóa giáo trình, tài liệu liên quan đến các chứng chỉ bảo hiểm, xây dựng đội ngũ giảng viên tâm huyết, giàu kinh nghiệm, cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao cho thị trường.

Tiếp tục nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện khung tiêu chuẩn năng lực đối với các vị trí chức danh trong doanh nghiệp bảo hiểm trên cơ sở đó xây dựng chương trình đào tạo tương ứng với yêu cầu của từng vị trí, chức danh trong doanh nghiệp bảo hiểm nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường.

Bên cạnh đó, sớm xây dựng và triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tập trung để phục vụ công tác tính phí bảo hiểm cũng như sớm ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự của Viện Phát triển Bảo hiểm Việt Nam để có đủ nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo Tapchitaichinh