Quý I – 2008: Thu hút 5,4 tỷ USD đầu tư nước ngoài

vn-overview.jpgĐó là số liệu vừa được Bộ KH&ĐT công bố hôm qua, 25-3. Tính chung cả vốn cấp mới và tăng thêm trong quý I năm 2008, cả nước đã thu hút thêm 5.436 triệu USD vốn đăng ký đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 31% so với cùng kỳ năm 2007.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong quý I-2008, các doanh nghiệp FDI đã góp vốn đầu tư thực hiện trên 1,68 tỷ USD, tăng 24% so với vốn thực hiện của cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của các doanh nghiệp FDI trong quý I ước tính đạt 7.600 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước; trong đó giá trị xuất khẩu ước đạt 5.398 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 6.100 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, nộp ngân sách 355 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 3-2008, khối doanh nghiệp FDI đã thu hút thêm được 12.000 lao động, đưa tổng số lao động trong khu vực có vốn ĐTNN tính đến  thời điểm này lên gần 1,2 triệu lao động, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Hoa Kỳ là nhà đầu tư có số vốn đầu tư đăng ký lớn nhất trong quý I-2008 với 8 dự án, tổng vốn đầu tư là 1,31 tỷ USD (chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Anh Thư (An ninh thủ đô)

Comments are closed.