Quỹ hưu trí chưa bảo đảm

altTheo dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế, quỹ bảo hiểm xã hội của Việt Nam có thể không còn khả năng chi trả lương hưu trong 17 năm nữa. Với các điều kiện hiện tại, quỹ lương hưu trong nước dự kiến sẽ cạn vào năm 2029.

Đây là một trong những khuyến nghị trong báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố tại hội thảo “ Đánh giá tài chính quỹ hưu trí ở Việt Nam – Kết quả dự báo và những khuyến nghị” do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và văn phòng ILO tại Việt Nam tổ chức diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Chương trình tập trung phân tích các vấn đề về thực trạng của quỹ hưu trí, tử tuất và thảo luận những phương án điều chỉnh để giúp quỹ tồn tại một cách bền vững.

Hiện có khoảng 20% lực lượng lao động ở Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội. Con số này có thể tăng trong thời gian trước mắt khi Việt Nam đang ở trong thời kỳ “dân số vàng” với số người trong độ tuổi lao động (từ 15 tuổi trở lên) chiếm gần 59% cơ cấu dân số. Tuy nhiên, quá trình già hoá dân số ở nước ta cũng đang diễn ra nhanh chóng, dẫn tới tỷ trọng lớn dân số có thể không còn được hưởng trợ cấp xã hội trong tương lai.

Chế độ hưu trí hiện nay được đánh giá còn nhiều bất cập, thể hiện ở độ tuổi về hưu tương đối sớm, đặc biệt với nữ giới và một bộ phận người lao động được phép về hưu trước tuổi quy định, trong khi tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng cao, hiện đã đạt 73 tuổi, và tỷ lệ sinh đang giảm rõ rệt. Các chuyên gia của ILO khuyến nghị có thể tăng tuổi nghỉ hưu và thay đổi cách tính lương hưu sẽ giúp tăng tính bền vững của quỹ hưu trí trong dài hạn.

Thứ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân nhấn mạnh, bảo đảm và hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội, trong đó bảo hiểm xã hội và chế độ hưu trí ở vị trí trung tâm luôn là một chủ trương nhất quán và định hướng xuyên suốt của Nhà nước từ trước tới nay trong quá trình phát triển. Chương trình xây dựng luật, pháp luật của Quốc hội giai đoạn 2011-2015 sẽ xem xét sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để phù hợp với thực tế.

Hiện cả nước có hơn 10,1 triệu người tham gia chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ngoài ra, công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 15 đến 55 (đối với nữ) và 60 (đối với nam) không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

(NDĐT).

Comments are closed.