Quy định sửa thông tin sai trong sổ bảo hiểm xã hội

Sổ bảo hiểm xã hội đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề… sẽ được điều chỉnh.

Theo quy định tại Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, đối với những sổ BHXH đã cấp nhưng có sai sót về tiền lương, tiền công, phụ cấp, mức đóng, chức danh nghề… sẽ được đăng ký điều chỉnh.

Thành phần hồ sơ gồm: văn bản đề nghị của đơn vị (mẫu D01b-TS); đơn đề nghị của người tham gia (mẫu D01-TS); công văn đề nghị điều chỉnh của người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc hoặc nơi quản lý lao động trước khi ngừng việc; bản sao quyết định hoặc hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc… giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh (kèm theo bản chính để đối chiếu); sổ BHXH (sổ gốc).

Công văn số 2497/BHXH-HCTH ngày 25/08/2011 của BHXH TP HCM quy định: “Chỉ thực hiện điều chỉnh nhân dân trên sổ BHXH nếu sai tên và năm sinh”.

Như vậy, trường hợp bạn ở TP HCM, nếu sổ BHXH sai sót nhân thân về thông tin hộ khẩu thường trú thì sẽ không phải điều chỉnh.

Trường hợp bạn không ở TPHCM phải tiến hành điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH như hướng dẫn ở Quyết định 1111/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nguồn vnexpress.net

{fcomment}

 

 

 

 

 

Comments are closed.