Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đang bị rút ruột

altLà nhận định của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam. Đại diện Hiệp hội này cho biết, theo quy định hiện hành, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phải chi trả bồi thường cho người thứ 3 khi TNGT xảy ra có lỗi của lái xe. 

Trong thực tế, có nhiều vụ TNGT không có lỗi của lái xe, nhưng để có tiền bồi thường và hòa giải cho nạn nhân, lái xe phải làm việc với các cơ quan hành pháp để xin có lỗi của mình, làm việc với cơ quan y tế để có hồ sơ bệnh án phù hợp. Từ đó, dẫn đến các hành vi trục lợi trong bảo hiểm như không có lỗi nhưng lại xin có lỗi, lỗi nhẹ xin thành nặng, bị tổn thất ít xin thành tổn thất nhiều… Sự thông đồng của lái xe, của các nhân viên cơ quan hành pháp, cơ quan y tế, lại được sự tiếp tay của nhân viên doanh nghiệp bảo hiểm, đã rút ruột Quỹ bảo hiểm xe cơ  giới.

Nguồn anninhthudo.vn

Comments are closed.