quoctrung. Đúng hay sai?

Xin cơ quan bảo hiểm cho tôi biết khi ký hợp đồng lao động từ tháng 04/2011 mà cho tôi bây giờ (tháng 6/2011) tôi vẫn chưa được tham gia bảo hiểm là đúng hay sai với quy định? và phải giải quyết vấn đề đó như thế nào? với ai? và mức lương căn bản quy định để đóng bảo hiểm ở công ty nước ngoài là bao nhiêu? Trân trọng cảm ơn!

Nếu bạn đã ký hợp đồng lao động từ tháng 4 (không phải hợp đồng thử việc) mà tháng 6 bạn chưa được tham gia BHXH, BHYT, BHTN bạn làm đơn khiếu nại đến thanh tra Sở lao động – Thương binh xã hội để được can thiệp.
Mức lương phaỉ cao hơn mức lương tối thiểu vùng hiện nay.

http://www.bhxhbinhduong.gov.vn

Comments are closed.