Quảng Nam: Bảo hiểm y tế người nghèo âm trên 49 tỷ đồng

bhyt_ko_loi_thoat.jpgBảo hiểm y tế cho người nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước ta nhằm tạo thuận lợi cho những người nghèo được khám chữa bệnh miễn phí, theo quyết định 139/2002/QĐ-TTg, của Chính phủ. Những năm qua, công tác này được tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên trong 5 năm triển khai, Bảo hiểm y tế cho người nghèo của tỉnh đã âm đến 49 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Quảng Nam, từ năm 2003 đến năm 2008, tỉnh Quảng Nam có trên 1.330.000 lượt người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế với tổng kinh phí là 98 tỷ đồng. Qua 5 năm thực hiện công tác này, toàn tỉnh đã có 1.723.000 lượt người nghèo đến khám chữa bệnh với tổng chi phí gần 107 tỷ đồng. Ngoài ra, có trên 37.000 lượt người nghèo khám chữa bệnh tuyến ngoài tỉnh với chi phí gần 23 tỷ đồng. Cân đối nguồn kinh phí sử dụng riêng cho bệnh nhân nghèo cộng với sự chênh lệnh mức phí, trong 5 năm, quỹ khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Quảng Nam đã âm trên 49 tỷ đồng. 

Nguyên nhân do đâu?

Ông Phạm Văn Lai, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết: “Một trong những nguyên nhân là do mức phí của người nghèo còn quá thấp: năm 2003 chỉ đóng 50.000 đồng người/năm, đến năm 2007 là 80.000 đồng và đến năm 2008 là 130.000 đồng/năm. Trong khi đó, bình quân chung của cả nước về số lượng bắt buộc cũng như tự nguyện thì khá cao”.

Bác sỹ Đỗ Văn Ba, Trưởng phòng kế hoạch Sở Y Tế Quảng Nam nói: “Việc tuyên truyền cho người dân hiểu biết về chính sách này vừa qua kiểm điểm cũng thấy có những hạn chế, người dân chưa hiểu được trách nhiệm của người được hưởng bảo hiểm này. Do vậy, có một số ít người cũng lạm dụng ranh giới giữa người bệnh với người nghèo. Đồng thời, các cơ sở khám chữa bệnh một số ít cũng lạm dụng vấn đề kỹ thuật như cận lâm sàng mới có nguồn thu… Từ đó kết hợp với nhiều vấn đề khác nên mới âm quỹ theo như báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh”.

Xác định quyết định 139 của Chính phủ về công tác khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước nên 5 năm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Nam tìm mọi giải pháp để triển khai thực hiện tốt công tác này. Qua đó, tạo cho người nghèo yên tâm khám chữa bệnh và được hưởng quyền lợi như người có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc.

Ông Phạm Văn Lai, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: “Mặc dù âm như vậy nhưng đây là chủ trương chính sách lớn nên bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã điều phối và trang trải quỹ này. Vấn đề quan trọng là chính sách 139 và khám chữa bệnh cho người nghèo được thực hiện đầy đủ và đúng, để góp phần vào chính sách an sinh xã hội”.

Thực tế trên cho thấy, cùng với sự cân đối của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cũng cần tính lại vấn đề mức phí bảo hiểm y tế người nghèo, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiêm đội ngũ cán bộ y tế trong việc thực hiện khám chữa bệnh. Có như vậy, việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người nghèo đạt kết quả tích cực hơn, hạn chế tình trạng âm quỹ quá lớn; góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với người dân nói chung.

Công Dũng (Theo VTV)

Comments are closed.